Tag Archief van: Veelgemaakte fouten

Platzen Sie sich? Veelgemaakte fouten in het Duits van Nederlanders!

De Nederlandse en Duitse taal hebben veel gemeenschappelijk. Veel woorden lijken op elkaar en dat maakt het gemakkelijk om Duits te leren. Arm is Arm, kind is Kind en man is Mann. Toch is het met de woordenschat soms ook oppassen geblazen, want er zijn ook woorden die weliswaar op elkaar lijken, maar juist iets heel anders betekenen. Nett betekent bijvoorbeeld niet netjes, maar aardig. Das Meer is geen meer, maar de zee. Wat de Duitsers een See noemen, noemen wij in Nederland weer een meer. Overigens zijn ze hier niet consequent in, want de Noordzee is wel die Nordsee. Maar de Middellandse zee is wel weer das Mittelmeer.

Vanwege deze Valse Vrienden (Falsche Freunde) kun je in de communicatie met Duitsers misverstanden ervaren. ‘ Es ist nicht schlimm ‘ betekent niet dat het niet slim is, maar bijna het tegenovergestelde: dat het niet erg is. Als je iets doof vindt, dan vind je iets stom. ‘ Ich darf es nicht ‘ betekent niet ik durf het niet, maar ik mag het niet en du magst kein Bier betekent niet dat je geen biertje mag, maar dat je geen bier lust. Over bier gesproken: Een Dose is een blikje en een Kiste een kratje bier.

Der Flur is de gang en niet de vloer. De vloer is der Boden. Vorjahr is geen lente, maar vorig jaar.  Pappe is geen pap, maar karton. Met Karton wordt weer een doos bedoeld.

Rotz is snot en geen rots, want een rots is een Fels. Der Rotzbengel is dus de snotneus (kwajongen). Een Kleinkind is in het Duits geen kleinkind, maar gewoon een kind dat klein is. Het juiste woord voor kleinkind is namelijk Enkel. Het Duitse woord voor het Nederlandse enkel is das Fußgelenk. Ich habe es im Kreuz is voor een Duitser geen vreemde uitspraak, want dit betekent dat je last hebt van je rug.

In het zakenleven kun je de plank ook flink misslaan en zijn er ook veel van deze Valse Vrienden. Een Termin is een afspraak en geen termijn. Een termijn is namelijk een Frist. Een bericht is een Nachricht, want een Bericht is geen kort berichtje, maar een uitvoerig (dik) verslag. Producten worden niet verführt, maar transportiert. Verführen betekent namelijk verleiden, dus alleen personen kunnen verführt worden.

En zeg vooral niet tegen uw Duitse klant : ‘ Ich belle Sie zurück ‘, want dan zeg je dat je blaft in plaats van dat je gaat bellen! In Duitsland bellen alleen honden. Het juiste woord voor bellen is anrufen. Zeg ook niet ‘ Platzen Sie sich ‘, want dan zeg je: ontploft u maar! Platzen betekent ontploffen. Correct is: Nehmen Sie Platz.

Meer Duits leren? Neem contact met me op via 06 176 96 052 of via roel.willems@duitstalenbureau.nl   www.duitstalenbureau.nl

 

Ich habe es im Kreuz? Veelgemaakte fouten in het Duits.

Nederlands en Duits lijken erg op elkaar. Heel veel woorden lijken op elkaar en dat maakt het gemakkelijk om Duits te leren: Hand is Hand, kind is Kind, man is Mann, hond is Hund, vader is Vater, boom is Baum. Zonder de naamvallen zou het Duits een gemakkelijke taal zijn. Overigens zijn deze naamvallen voor beginners helemaal niet zo van belang. Pas als men vorderingen in de taal maakt en over een grotere woordenschat beschikt wordt het naar mijn mening van groter belang om ook meer aandacht aan de naamvallen te besteden.

Toch is het met de woordenschat soms ook oppassen geblazen, want er zijn ook woorden die weliswaar op elkaar lijken, maar juist iets heel anders betekenen. Nett betekent bijvoorbeeld niet netjes, maar aardig. Das Meer is geen meer, maar de zee. Wat de Duitsers een See noemen, noemen wij in Nederland weer een meer. Overigens zijn Duitsers hier niet consequent in, want een matroos op zee is wel weer een Seemann en de Noordzee is wel die Nordsee. Maar de Middellandse zee is wel weer das Mittelmeer.

Vanwege deze Valse Vrienden (Falsche Freunde) kun je in de communicatie met Duitsers misverstanden ervaren. ‘ Es ist nicht schlimm ‘ betekent niet dat het niet slim is, maar bijna het tegenovergestelde: dat het niet erg is. Als je iets doof vindt, dan vind je iets stom. ‘ Ich darf es nicht ‘ betekent niet ik durf het niet, maar ik mag het niet en du magst kein Bier betekent niet dat je geen biertje mag, maar dat je geen bier lust. Een Dose Bier is een blikje bier en een Kiste Bier een kratje.

Een Flur is een gang. Drollig is schattig, maar schattig in het Duits betekent weer schaduwrijk. Vorjahr is geen lente, maar vorig jaar.  Pappe is geen pap, maar karton. Met Karton wordt een doos bedoeld. Borsten zijn borstels. Rotz is snot en geen rots, want een rots is een Fels. Der Rotzbengel is dus de snotneus (kwajongen). Spinnen zijn geen spinnen, maar du spinnst! wordt gezegd tegen iemand die je niet goed wijs vindt.

Een Kleinkind is in het Duits geen kleinkind, maar gewoon een kind dat klein is. Het juiste woord voor kleinkind is namelijk Enkel. Of Enkelin als het een meisje is. Das Fußgelenk is de enkel aan je voet. Ich habe es im Kreuz is voor een Duitser geen vreemde uitspraak, want dit betekent dat je last hebt van je rug. En als een ouder iemand nog rüstig is, dan is hij niet rustig, maar fit voor zijn leeftijd.

In het zakenleven komen we ook veel van deze valse vrienden tegen. Een Termin is een afspraak en geen termijn. Een termijn is namelijk een Frist. Een bericht is een Nachricht, want een Bericht is geen kort berichtje, maar een uitvoerig (dik) verslag. Producten worden niet verführt, maar transportiert. Verführen betekent namelijk verleiden, dus alleen personen kunnen verführt worden.

Een vreemde reactie kun je ook verwachten als je tegen je Duitse klant zegt : ‘ Ich belle Sie ‘, want dan zeg je dat je blaft in plaats van dat je gaat bellen! In Duitsland bellen alleen honden. Het juiste woord voor bellen is anrufen.

 

Meer Duits leren? Neem contact met me op via de informatieknop, of bel me op 06 176 96 052.

 

 

Veelgemaakte fouten in het Duits: Falsche Freunde

De Nederlandse en Duitse taal zijn familie van elkaar.  Veel woorden vertonen overeenkomsten en dat maakt het gemakkelijk om Duits te leren: Hand is Hand, kind is Kind, man is Mann, hond is Hund, vader is Vater. Toch zijn er ook woorden die weliswaar op elkaar lijken, maar juist iets heel anders betekenen. Nett betekent bijvoorbeeld niet netjes, maar aardig. Over familie gesproken: het Duitse Familie betekent in het Nederlands gezin en het juiste woord voor familie is Verwandtschaft.

Vanwege deze Valse Vrienden (Falsche Freunde) kun je in de communicatie met Duitsers misverstanden ervaren. ‘ Es ist nicht schlimm ‘ betekent niet dat het niet slim is, maar bijna het tegenovergestelde: dat het niet erg is. Als je iets doof vindt, dan vind je iets stom. ‘ Ich darf es nicht ‘ betekent niet ik durf het niet, maar ik mag het niet en du magst kein Bier betekent niet dat je geen biertje mag, maar dat je geen bier lust. Een Dose Bier is een blikje bier en een Kiste Bier een kratje.

In het zakenleven komen we ook veel van deze valse vrienden tegen. Een Termin is een afspraak en geen termijn. Een bericht is een Nachricht, want een Berichtis geen kort berichtje, maar een uitvoerig (dik) verslag. Producten worden niet verführt, maar transportiert. Verführen betekent namelijk verleiden, dus alleen personen kunnen verführt worden.

Een vreemde reactie kun je ook verwachten als je tegen je Duitse klant zegt : ‘ Ich belle Sie ‘, want dan zeg je dat je blaft in plaats van dat je gaat bellen! In Duitsland bellen alleen honden. Het juiste woord voor bellen is anrufen.

Meer Duits leren?

Bel me op 06 176 96 052 of stuur een mail naar: roel.willems@duitstalenbureau.nl