Privécursus Medisch Duits

Ik geef cursussen speciaal gericht op artsen en ander medisch personeel.  U kunt zich in een  privécursus medisch Duits met mij voorbereiden op een, ook in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk officieel erkend certificaat van het Goethe Instituut.

Om in Duitsland als arts te mogen werken moet men aantonen dat men Duits beheerst op B2 niveau van het ERK (Europees Referentie Kader voor de talen). Alle Europese talen worden ingedeeld in drie niveaus:  A, B en C, waarbij het C-niveau het hoogste niveau is. Hierbij horen de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven. Lees meer over het ERK op www.erk.nl

Het is mogelijk om voor elk niveau een diploma te behalen. Deze diploma’s zijn internationaal erkend en worden door het Goethe Instituut in Amsterdam of in Rotterdam afgenomen. Vaak verlangt men van artsen in Duitsland het Goethe B2 – certificaat. In een op maat gemaakte privécursus bereid ik u voor op dit examen.